Aanmelden

Wilt u in aanmerking komen voor een thuis met zorg op De Bremhoeve? Dan kunt u zich aanmelden bij de locatie van uw keuze of contact opnemen met bestuurder Meta Kroon. u kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Het belangrijkste is dat u beschikt over een passende zorgindicatie. Dat kan een indicatie voor thuiszorg of wijkverpleging zijn of een indicatie die door het CIZ is afgegeven voor zorg met verblijf. Heeft u die nog niet? Of weet u niet zeker of u die heeft? We helpen u graag om dit uit te zoeken en bekijken indien nodig samen met u hoe u hiervoor in aanmerking komt.

Wachtlijst

Wilt u deelnemen aan de dagbesteding? Daarvoor is doorgaans geen wachtlijst. Voor wonen met zorg hebben de meeste locaties helaas wel een wachtlijst. Hoe lang u moet wachten, is afhankelijk van het beschikbaar komen van een appartement. De mate van urgentie weegt meestal zwaarder dan de tijd die u op de wachtlijst staat.

Wij hanteren daarnaast uitsluitingscriteria. Hiermee geven wij de mogelijkheden en grenzen aan van onze zorg- en dienstverlening. We bespreken onze mogelijkheden en grenzen met de bewoner en/of eerste contactpersoon/wettelijke vertegenwoordiger in het kennismakingsgesprek en bij de intake. Dit onderwerp komt verder aan de orde bij elke evaluatie en verder naar behoefte van de bewoner of de organisatie. De mogelijkheid kan ontstaan dat de bewoner niet langer de juiste zorg gegeven kan worden bij Woonzorg De Bremhoeve. Het belang van de bewoner staat op de voorgrond: de goede zorg op de juiste plaats.

De in- en uitsluitingscriteria zijn een richtlijn, waarvan in bijzondere omstandigheden beargumenteerd afgeweken kan worden.

Insluitingscriteria
We bieden zorg aan bewoners met een geldige indicatie. Bewoners die baat hebben bij een beschermde woonomgeving of dagbesteding in een kleinschalige setting kunnen bij Woonzorg De Bremhoeve terecht. Belangrijk bij inclusie/insluiting is dat nieuwe bewoners zich Thuis zoals Thuis voelen.

Uitsluitingscriteria
Het kan voorkomen dat Woonzorg De Bremhoeve niet meer de noodzakelijke zorg aan de bewoner kan bieden. In overleg met de bewoner, huisarts en familie zal in zo’n situatie een aanvraag tot overplaatsing naar bijvoorbeeld een andere instelling ingediend worden.
Redenen waarom een bewoner kan worden overgeplaatst:

  • De bewoner is een gevaar voor zichzelf;
  • De bewoner is een gevaar voor medebewoners;
  • De bewoner bezorgt aanhoudend overlast aan medebewoners;
  • De zorgvraag is zo complex, dat de continuïteit van de zorg niet gewaarborgd kan worden;
  • Wanneer de zorg die de bewoner nodig heeft de huidige indicatie overstijgt en een herindicatie niet aan de bewoner of Woonzorg De Bremhoeve wordt toegekend;
  • Wanneer het medisch niet meer verantwoord is.