Zorg

24-uurs zorg op maat | Onze zorg is er 24 uur per dag voor u. Daardoor is er genoeg tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding en voor zorg die speciaal op uw situatie is afgestemd. Of het nou gaat om huishoudelijke hulp of volledige verpleging, uw wensen zijn altijd ons uitgangspunt. Eén van de grote voordelen van onze complexen is de kleinschaligheid. Daardoor zijn we áltijd dichtbij en kunt u veilig en comfortabel leven. Ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt. Ons streven is namelijk dat dit huis uw thuis blijft. Zolang dit medisch verantwoord is, uiteraard.

Woonzorg De Bremhoeve kan in principe alle zorg bieden. Om de sfeer zoveel mogelijk zoals thuis te houden, hebben we echter een opendeurenbeleid. Dat betekent dat wij mensen die dwalen, weglopen of overlast voor anderen veroorzaken, door ernstige dementie bijvoorbeeld, helaas geen passend thuis kunnen bieden.

Woonzorg De Bremhoeve is een officieel erkende zorgorganisatie met productieafspraken met gemeentes en het zorgkantoor. De Bremhoeve voldoet aan de eisen die aan elke zorginstelling worden gesteld.

Tijdelijk Verblijf

Kortdurend wonen met zorg | Ook voor tijdelijke woonzorg kunt u bij De Bremhoeve terecht. Wanneer u extra zorg nodig hebt na een ziekenhuisopname bijvoorbeeld, of als de zorg thuis tijdelijk niet goed verloopt. Speciaal voor dit soort situaties hebben we een aantal appartementen beschikbaar. Geschikt voor een kortdurend verblijf en met de zorg en aandacht die u nodig heeft.


Kiest u voor een Kort Durende Opname (KDO), dan verblijft u enkele dagen of weken in De Bremhoeve. Gedurende deze periode krijgt u altijd de persoonlijke en liefdevolle zorg waar Woonzorg De Bremhoeve om bekend staat. Hierdoor kunt u na de afgesproken periode vaak weer terug naar uw eigen huis.

Dagbesteding

Samenzijn en zingeving | Veel bewoners van De Bremhoeve hebben behoefte aan samenzijn en zingeving. Daarom bieden we diverse activiteiten aan die een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het dagelijks leven. Deelnemen doet u volledig naar uw eigen behoefte. Woont u nog zelfstandig? Ook dan kunt u, met een indicatie, één of meerdere dagen per week meedoen.


Hoe ziet de dagbesteding eruit?
Onze dagbesteding heeft telkens weer een ander programma. De invulling bepalen we namelijk samen met de deelnemers van die dag en daarbij houden we rekening met ieders interesses en gezondheid. Eén ding staat vast: tussen de middag eten we gezamenlijk een warme maaltijd.

Voorbeelden van activiteiten:

 • Bewegen voor ouderen
 • Sociale activiteiten, zoals samen koffie drinken en gezelschapsspellen doen
 • Creatieve activiteiten, zoals bloemschikken, timmeren en kaarten maken
 • Educatieve activiteiten, zoals de krant lezen en geheugentraining
 • Tuinieren


Bij De Bremhoeve hebben we eigen, aangepaste bussen voor vervoer van en naar onze locaties. Heeft u vragen over de dagbesteding? Neem dan gerust contact met ons op.

Woonzorg De Bremhoeve is een plek waar zorg dichtbij is en zoveel mogelijk afgestemd is op uw persoonlijke wensen, waarden en normen. Een plek waar we rekening houden met elkaar, ongeacht persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing of voorgeschiedenis.

Wij leveren de volgende diensten:

 • Verzorgd Wonen
 • Zorg en Verpleging (24 uur)
 • Huishoudelijke Hulp
 • Begeleiding
 • Dagbesteding

Bij Woonzorg De Bremhoeve zorgen we ervoor dat:

 • De liefdevolle zorgverlening en begeleiding wordt uitgevoerd door een vast team van enthousiaste, ervaren en deskundige zorgverleners.
 • De bewoners zorg op maat krijgen in een kleinschalige woon-en leefomgeving.
 • De activiteiten -en resterende zelfredzaamheid- maximaal, met behoud van privacy, wordt gefaciliteerd in een rustige en veilige omgeving.
 • Het volledige pakket aan zorg, van huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging en verpleging wordt afgestemd op de wensen van bewoners op basis van het zorgplan.
 • De zorg 24 uur in nabijheid is.
 • Ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt de bewoner bij Woonzorg De Bremhoeve kan blijven wonen (uitzonderingen zijn beschreven bij uitsluitingscriteria).
 • Goede communicatie met familie en vertegenwoordigers vinden wij belangrijk.