Visie & missie

Visie

Thuis zoals thuis | Onze visie is dat Woonzorg De Bremhoeve een thuis is zoals het vroeger thuis was. Daarom vinden we het belangrijk dat onze bewoners zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid over hun leven houden. Familie, maar ook anderen die in het dorp wonen, zijn welkom. Net als thuis.

Missie

Een thuis waar zorg zich aanpast | Woonzorg De Bremhoeve wil ouderen met een zorgvraag een thuis in een comfortabele omgeving bieden. Een thuis met persoonlijke en liefdevolle zorg die zich aanpast aan hun wensen, waarden en normen. Een thuis waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis. En een thuis waar iedere bewoner zoveel mogelijk de regie over zijn of haar leven houdt. Zo houden we het verschil tussen zelfstandig wonen en het wonen bij Woonzorg De Bremhoeve zo klein mogelijk.

Plezierige werkplek | Woonzorg de Bremhoeve wil een plezierige werkplek zijn voor medewerkers. Medewerkers die in staat zijn gezonde relaties aan te gaan met bewoners, waarin betrokkenheid, nieuwsgierigheid en liefdevol zijn centraal staat. Medewerkers die de ruimte hebben om mee te denken en scholing op maat krijgen. En medewerkers die deel uitmaken van teams die prettig en professioneel samenwerken. Dit doen ze in een veranderende omgeving, die ze veerkrachtig tegemoet kunnen treden.