Waardigheid en trots

In het najaar van 2021 heeft Woonzorg de Bremhoeve meegedaan aan het project Waardigheid en trots op locatie. Hierbij krijgt een organisatie via een zgn. zelfscan inzicht in de mate waarin zij voldoet aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het programma start met een scan. De toetsing is gedaan met behulp van vragenlijsten, verstuurd naar bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers. De respons hierop was groot.

Hierna heeft een kwaliteitsgesprek plaatsgevonden waarbij opnieuw medewerkers, vrijwilligers, bewoners en familie werden uitgenodigd.

Hieronder ziet u de uitkomst van onze scan, we zijn blij met de positieve beoordeling.

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen. Deze aandachtspunten zullen we meenemen en in ons kwaliteitsplan uitwerken tot acties voor de komende periode.

Gedurende het programma wordt de scan jaarlijks herhaald en wordt de voortgang halfjaarlijks gemonitord.