Kwaliteit

Kwaliteit

Wat wil de bewoner? Kwaliteit van leven betekent voor iedere bewoner iets anders. Voor de Bremhoeve is het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie voor de bewoners erg belangrijk. We vinden het belangrijk dat de bewoner zich zoveel mogelijk thuis voelt. De ondersteuning past bij de wijze waarop de bewoner dat gewend was vanuit de thuissituatie met als doel om uiteindelijk de bijdrage aan de kwaliteit van leven van een bewoner zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg legt de nadruk op vier thema’s als het gaat om kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning, te weten:

Compassie

We zien onze bewoners. Zij ervaren nabijheid, aandacht, begrip en vertrouwen.

Uniek

De bewoner wordt benaderd als individu, vanuit zijn persoonlijke verhaal en identiteit

Autonomie

Binnen De Bremhoeve heeft een bewoner eigen regie over zijn of haar leven en welbevinden. Ook in de laatste levensfase.

Zorgdoelen

In overleg met de bewoner en haar naasten worden afspraken gemaakt over zorg die vastgelegd worden in een zorgleefplan.

De kleinschaligheid van de Bremhoeve zorgt ervoor dat iedere bewoner gekend wordt en dat er persoonsgerichte aandacht en ondersteuning plaatsvindt. Dat begint al voordat de bewoner wordt geplaatst, door een intake in de thuissituatie. Zorgleefplannen worden met zorg gemaakt. De wensen en behoeften van de cliënt zijn leidend voor de zorg en begeleiding, in die zin is er echt sprake van maatwerk. Medewerkers werken ieder vanuit hun eigen deskundigheid, maar wel samen. Medewerkers volgen het ritme van de bewoner. We werken met een vast integraal team, hierdoor is er een gezamenlijk verantwoordelijkheid.

In ons kwaliteitsplan kunt u lezen hoe we met de andere onderwerpen vanuit het Kwaliteitskader omgaan.

Klik hier voor het kwaliteitsjaarplan 2023.

Klik hier voor het kwaliteitsjaarplan 2024.

Zorgkaart Nederland

Het is mogelijk reviews te lezen (of uw review achter te laten) op Zorgkaart Nederland. U kunt deze vinden op de website van Zorgkaart