Stichting vrienden van de bewoners van De Bremhoeve

De doelstelling van deze stichting is het mogelijk maken van activiteiten voor de bewoners van onze beide locaties. De stichting wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners. De middelen worden besteed aan doelen die de bewoners van Woonzorg De Bremhoeve direct ten goede komen en die niet vanzelfsprekend tot de standaarduitgaven behoren. Je kunt hierbij denken aan het organiseren van uitstapjes of het aanschaffen van een duofiets.

We ontvangen graag voorstellen of wensen vanuit de bewoners en/of medewerkers van De Bremhoeve.

De stichting is in 2021 formeel opgericht. (De Anbi status is aangevraagd. Dit houdt in dat giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting en dat giften ook daadwerkelijk besteed worden aan het doel waarvoor de stichting is opgericht en niet aan de eigen organisatie.)
Het is mogelijk om een gift te doen, om zo een bijdrage te leveren aan de stichting.

De stichting wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit Chantal Zwiep (voorzitter), Ronald Smid (penningmeester) en Roelien Klok (secretaris).

Download het beleidsplan

Download de Statuten

Contactgegevens:

Jan Haarstraat 24

7926 TC Kerkenveld

E-mail: vrienden@debremhoeve.nl
Het RSIN nummer is 863130550

Het rekeningnummer is NL 05 RABO 0199 2246 76 tnv Stichting Vrienden van de bewoners van de Bremhoeve