Het ontstaan

Als afsplitsing van Woonzorg De Berkenhof ontstond in juli 2021 Woonzorg De Bremhoeve.  Bestuurder Meta Kroon werkt al van jongs af aan in de zorg, maar merkte dat de zorg in reguliere zorgcentra langzaam maar zeker veranderde. Het echte ‘zorgen voor’ moest steeds meer wijken voor administratieve werkzaamheden. Ze zag met eigen ogen hoe de zorg steeds afstandelijker en bureaucratischer werd. Reden voor Meta om verder te kijken. Hoe zou het anders kunnen? Hoe zou zorg weer zorg kunnen worden? Voor iedereen betaalbaar, maar mét een hoge woon- en zorgkwaliteit? Uit die gedachte ontstond Woonzorg De Bremhoeve. Een thuis zoals thuis, maar dan met kwalitatieve zorg. Om dichtbij de bewoners te blijven staan en het ‘zorgen voor’ te blijven voelen en ervaren, helpt Meta zelf ook regelmatig mee in de zorg op De Bremhoeve.

Woonzorg De Bremhoeve is een officieel erkende zorgorganisatie met productieafspraken met gemeentes en het zorgkantoor. De Bremhoeve voldoet aan de eisen die aan elke zorginstelling worden gesteld.

Ons team

Meta Kroon | is bestuurder van De Bremhoeve en heeft ruime ervaring in de zorg, zowel binnen een instelling als in de thuiszorg.

Herma Nijhof | is de locatiecoordinator van onze locatie Kerkenveld

Jeroen Zwiep | is de locatiecoordinator van onze locatie Fort

Elke locatie van De Bremhoeve heeft een zelfstandig team van verzorgenden en verpleegkundigen met een eigen coördinator. Zij kennen de bewoners en de bewoners kennen hen. Als team zijn ze verantwoordelijk voor de gang van zaken op de locatie. Voor u is er altijd één medewerker als vast aanspreekpunt. Is uw vaste aanspreekpunt niet aanwezig? Dan kunt u met uw vragen natuurlijk ook terecht bij de medewerker die op dat moment dienst heeft.

Organisatie

Bestuur en Raad van Commissarissen

De bestuurder van Woonzorg De Bremhoeve is Meta Kroon. Het besturen van De Bremhoeve vult zij graag zo praktisch mogelijk in. Dat betekent dat ze ook regelmatig de handen uit de mouwen steekt. Vanuit haar betrokkenheid is Meta voor iedereen bereikbaar wanneer nodig. Haar telefoonnummer is te vinden onder het kopje contact.

Als bestuurder wordt Meta gecontroleerd door een Raad van Commissarissen. Deze raad bestaat uit drie personen die erop toezien dat de beslissingen die genomen worden bijdragen aan wat de Bremhoeve wil bieden: een prettige woonomgeving met goede zorg die betaalbaar is en zo min mogelijk bureaucratie kent.

Cliëntenraad

De Bremhoeve heeft ook een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit twee leden van elke locatie en één lid namens de deelnemers van de dagbesteding. De cliëntenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar over belangrijke ontwikkelingen en geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het bestuur. De namen van de leden van de cliëntenraad zijn op elke locatie beschikbaar.

Ondernemingsraad

Binnen De Bremhoeve is een ondernemingsraad actief.